Support
HotLine :
0906978898
CONVERSATION TIME 2018

Chương trình Conversation Time – Giao tiếp tiếng Anh cùng Giáo viên bản xứ sẽ quay lại từ 12/08/2018 với một số thông tin như sau: 

1. Adults bao gồm Thiếu Niên (PET + IELTS) + Anh Văn Giao Tiếp: tổchức định kỳ vào sáng (8h30 - 9h30) ngày ChủNhật thứhai hàng tháng. Mỗi tháng 1 chủđềduy nhất.

2. Thiếu Nhi + Thiếu Niên (KET): tổ chức vào tối các ngày trong tuần (T2-T6) xen kẽ tại các cơ sở. Mỗi tuần 1 chủ đề duy nhất chạy chung cho các cơ sở.Read more news