Hỗ trợ
HotLine :
0906978898
Chứng chỉ TOEIC

Khái niệm về chứng chỉ TOEIC
TOEIC được viết tắt từ Test of English for International Communication, là bài kiểm tra đánh giá khả năng sử dụng Anh ngữ của học viên trong giao tiếp và môi trường làm việc quốc tế. Hàng ngàn công ty, tổ chức giáo dục và nhiều quốc gia trên thế giới sử dụng bài kiểm tra này để đánh giá khả năng Anh ngữ của ứng viên để tuyển dụng và quyết định đề bạt nhân sự.
Không có khái niệm thi trượt hoặc thi đậu trong kỳ thi TOEIC, kết quả được tính trên thang điểm tối đa là 990. Kết quả bài thi cho thấy mức độ thông thạo Anh ngữ giao tiếp của học viên.

Luyện thi TOEIC

Chương trình luyện thi TOEIC của  Anh Ngữ Việt Mỹ  được biên soạn rất công phu, nhằm trang bị kiến thức hoàn chỉnh cho học viên để tham dự kỳ thi TOEIC, giúp học viên phát huy kỹ năng làm bài thi nhằm đạt kết quả tối ưu. Theo mục tiêu đó, khóa học được thiết kế tập trung vào chiến lược và rèn luyện kỹ năng làm bài thi thông qua bài “thi thử” bên cạnh việc nâng cao các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để hoàn thiện kỹ năng Anh ngữ thương mại của học viên.

Anh ngữ Việt Mỹ hiện đang giảng dạy giáo trình gần với chương trình thi TOEIC, học viên theo học các khóa học này sẽ đạt được các mức điểm mà mình mong muốn.Các công ty được VMG đào tạo