Hỗ trợ
HotLine :
0906978898
Hồ sơ cá nhân của giáo viên
Họ tên : Dương Thanh Tú
Quốc tịch : Việt Nam
Trình độ và bằng cấp liên quan : Thạc sĩ
Kinh nghiệm chuyên môn : 06 năm. Giảng viên tại trường ĐH Công Nghệ

 
Họ tên : Đinh Phương Thảo
Quốc tịch : Việt Nam
Trình độ và bằng cấp liên quan : Giảng dạy sau ĐHọc
Kinh nghiệm chuyên môn : 02 năm. Biên dịch trong nhiều lĩnh vực. Khả năng âm nhạc như hát,đánh đàn ghi ta

 
Họ tên : Lại Ngọc Kha
Quốc tịch : Việt Nam
Trình độ và bằng cấp liên quan : Cử nhân
Kinh nghiệm chuyên môn : 03 năm. Khả năng biên đạo chương trình múa

 
Họ tên : Lê Thị Mỹ Trinh
Quốc tịch : Việt Nam
Trình độ và bằng cấp liên quan : Cử nhân
Kinh nghiệm chuyên môn : 01 năm. Biên dịch cho các trang thông tin điện tử. Tourguide cho Sài Gòn HOTPOT