The Real Quality

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHONG PHÚ - MỤC TIÊU ĐÀO TẠO RÕ RÀNG

Khâu đầu tiên trong việc thiết kế và xây dựng chương trình là phải xác định được mục tiêu đào tạo một cách rõ ràng. Tất cả chương trình học tại Việt Mỹ đều được nghiên cứu và xây dựng dựa trên khung tham chiếu năng lực ngoại ngữ Châu Âu (CEFR). Sau khi hoàn thành khoá học, học viên sẽ đạt được mục tiêu về khả năng ngoại ngữ theo đúng định hướng của Việt Mỹ.

Tất cả chương trình học đều được đội ngũ giáo viên VMG kết hợp cùng các đối tác quốc tế đem đến cho học viên chương trình học phong phú, dễ tiếp thu và không gây nhàm chán

Đăng ký tư vấn