The Real Quality

CƠ SỞ VẬT CHẤT HIỆN ĐẠI - GIÁO TRÌNH HỌC SINH ĐỘNG

Trung tâm Anh ngữ Việt Mỹ có nhiều cơ sở tại Đồng Nai và Đà Nẵng với trang thiết bị hiện đại. Tính đến nay, VMG đã có 9 chi nhánh, 7 chi nhánh tại Đồng Nai và 2 chi nhánh tại Đà Nẵng. Mỗi phòng học đều được trang bị dụng cụ giảng dạy hiện đại tùy thuộc vào mỗi phòng mỗi cấp độ của nhóm học viên.

Luôn cập nhật giáo trình mới nhất luôn là một tiêu chí hết sức quan trọng trong qui trình tạo ra sản phẩm giáo dục tại Việt Mỹ. Giáo trình tại Việt Mỹ luôn được cập nhật, nội dung và thiết kế sinh động. Đồng thời, các bộ giáo trình Việt Mỹ sử dụng đều do các nhà xuất bản uy tín trên thế giới ấn hành như Oxford University Press, Cambridge University Press, và Macmillan Education của Anh Quốc.

Đăng ký tư vấn